Posted on

น้ำมันเครื่อง ข้อควรระวัง ที่พบบ่อย

ข้อควรระวังน้ำมันเครื่อง ที่พบบ่อย

      น้ำมันเครื่อง ข้อควรระวัง ที่พบบ่อย มีอะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านได้ทราบกัน และจะได้รักษาสภาพเครื่องยนต์ไว้ให้ใช้งานได้นานๆ ไม่เป็นอันตราย

น้ำมันเครื่อง ข้อควรระวัง เรื่องการเปลี่ยนถ่าย

      เนื่องจาก น้ำมันเครื่องมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ แต่ขณะเดียวกันก็เสื่อมสภาพลงได้ตามอายุการใช้งาน
      ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับเครื่องยนต์ จึงควรต้องตรวจสอบเรื่องระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายดังนี้

  • น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา จะกำหนดการเปลี่ยนถ่ายที่ 5,000 - 7,000 กิโลเมตร
  • น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ จะกำหนดการเปลี่ยนถ่ายที่ 7,000 - 10,000 กิโลเมตร
  • น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ มีอายุการใช้งานเป็นหลักแสนกิโลเมตร แต่ด้วยอายุของไส้กรองน้ำมันเครื่อจึงกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่10,000 -15,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่อง ข้อควรระวัง อายุการใช้งาน

      นอกจากนี้ สำหรับน้ำมันเครื่องที่บรรจุอยู่ในแกลลอนวางขายและยังไม่ได้เปิดใช้ จะมีอายุการคงสภาพอยู่ที่ 1-3 ปี ส่วนน้ำมันเครื่องที่เปิดฝาแล้ว จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-6 เดือน ส่วนน้ำมันเครื่องที่เปิดฝา แล้วไม่ได้ปิดฝาจะถือว่าใช้งานไม่ได้
      อย่างไรก็ตาม ระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ยังขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งาน ระยะเวลา และความพึงพอใจของผู้ใช้อีกด้วย ยิ่งเปลี่ยนบ่อย ก็จะยิ่งยืดอายุการใช้งานของเครื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมาพร้อมกันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

น้ำมันเครื่อง ข้อควรระวัง ใช้สลับกันได้ไหม

      เป็นหนึ่งในคำถามสำคัญว่า เราสามารถใช้น้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินไปเติมดีเซลได้ หรือในทางกลับกันคือสลับดีเซลไปเบนซินได้หรือไม่
      คำตอบคือ สามารถทำได้แต่ไม่ควรทำ เพราะโดยทั่วไปแล้ว น้ำมันเครื่องแต่ละประเภทได้ถูกออกแบบและมีการเติมสารเพิ่มเติมต่างๆเพื่อให้เหมาะกับเครื่องยนต์ประเภทนั้นอยู่แล้ว จึงไม่ควรสลับ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินชั่วคราวจริงๆเท่านั้น
      หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการระวังเรื่องเช็คน้ำมันเครื่องและการเติมน้ำมันเครื่อง